perm filename SAFEIO.NWS[SIM,SYS] blob sn#460204 filedate 1979-07-20 generic text, type T, neo UTF8
Ny version av SAFEIO

SAFEIO {r ett generellt system f`r programmering av
interaktiva SIMULA-program.
Version 4.0 {r nu inlagd i SYS: LIBSIM. Betr{ffande skillnader
i f`rh⎇llande till version 3.0 - se DOC: SAFNEW.HLP.
Komplett manual p⎇ DOC:SAFEIO.MAN men l{s HLP:SAFEIO.HLP f`rst.