perm filename SIMDBM.HLP[SIM,SYS] blob sn#460228 filedate 1979-07-20 generic text, type T, neo UTF8
SIMDBM version II - augusti -75.
==================================

F`ljande filer finns tillg{ngliga p⎇ [105,121]:

DOKUMENTATION.
-------------

SIMDBM.RNO
	Beskriver grundsystemet. Inneh⎇ller {ven relativt utf`rliga
	exempel p⎇ SIMULA-program som anv{nder systemet.

FETCH.RNO
	Beskriver programmen FETCH och SPEC som kan anv{ndas f`r att
	initialt skapa en databas.

LOAD.HLP
	Beskriver programmet LOAD som fr⎇n en sekvensiell kolumnbunden
	textfil skapar en SIMDBM-databas enligt specifikationer
	som ges interaktivt.

SEPARAT-KOMPILERADE SIMULA-KLASSER.
-----------------------------------

F`ljande filer finns med vardera tre extensions SIM, ATR och REL
och kan anv{ndas om man vill skriva egna program som utnyttjar
systemet. Se exempel i SIMDBM-rapporten appendix II och IV.

Filerna finns nu i biblioteket LIBSIM.REL + LIBSIM.ATR[105,121]
och blir automatiskt tillg{ngliga om dessa filer kopieras `ver till
den egna arean och man anv{nder n⎇gra av dem som prefix till
sitt program.

DBMTXT		har SAFEIO som prefix
DBM		alla procedurer utom de som hanterar SET.
DBMSET		hantering av set
DBMDAT		f`r initiering, kan {ven kopieras direkt i programmen.

Om man inte anv{nder SET eller proceduren DELETE, {r det tillr{ckligt
med DBMTXT och DBM i prefixkedjan.

Observera att f`ljande kommandon tillfogats i FETCH och finns
beskrivna i den aktuella upplagan av FETCH.RNO:

DELETE   f`r borttagande av poster ur databasen.
REMOVE   f`r att ta bort poster ur ett set.
TABLE   f`r att vid s`kning via .and och .or kunna f⎇ utskrivet
      data f`r funna poster som en formatterad sekvensiell fil.

SAV-FILER.
===========

(Om de inte skulle finnas p⎇ ppn [105,121] s⎇ finns alltid en
aktuell kopia p⎇ DEC-tapen H38O05).

FETCH.SAV
F0.SAV		(n{rmast f`reg. version av FETCH)
SPEC.SAV
LOAD.SAV	(skaper en SIMDBM-databas fr⎇n en sekvensiell fil)
PREP.SAV
PREP1.SAV
SELECT.SAV	(skapar en ny SIMDBM-databas som {r en delm{ngd av den som
		tas som indata)PLANER F@R FRAMTIDEN.
=====================

Rapporten "DBMSIM - ett programpaket f`r databashantering
i SIMULA" {r n{stan helt inaktuell, det mesta av dess inneh⎇ll
finns nu i den rapport som ligger i SIMDBM.RNO.

Ytterligare dokumentation kommer senare under h`sten bl annat
f`ljande:

(a) Om internstrukturen
   Det som tidigare skrivits om internstrukturen {r nu helt
   inaktuellt.
(b) Om de tv⎇ preprocessorna PREP och PREP2 som genererar SIMULA-kod
   fr⎇n den lagrade dataspecifikationen.
(c) Om ett reorganisationsprogram REORG, som l{ser hela eller en
   delm{ngd av en databas och skapar en ny ren s⎇dan. (detta program
   {r under utarbetande)